Calendarium - kalendáře pro Vás

  • Zvětšit velikost písma
  • Výchozí velikost písma
  • Zmenšit velikost písma
Home Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Provozovatelem tohoto internetového obchodu je Jiří Fiala - Knihy, 28.října 10, 741 01 Nový jičín

Objednávka

Prezentace zboží na těchto internetových stránkách nemá povahu návrhu na uzavření kupní smlouvy. Tímto návrhem je až objednávka konkrétního zboží, řádně vyplněná zákazníkem v sekci Váš nákupní košík a odeslaná provozovateli stránek. Bezodkladně po doručení této objednávky provozovateli stránek bude zákazník informován emailem s tím, že tato zpráva nemá povahu potvrzení objednávky, ale je pouze informací o doručení objednávky, jež je následně předána do skladu k přípravě zboží, zabalení a expedici.

Koupě zboží

Kupní smlouva na objednané zboží je uzavřena v okamžiku jeho převzetí zákazníkem.

Dodací a platební podmínky

Poštou na dobírku - platba realizována prostřednictvím České pošty při převzetí zásilky.Platba předem - proforma faktura - platba je realizována prostřednictvím bezhotovostního převodu na náš účet před odesláním zásilky.
Poštovné účtujeme dle sazeb České pošty, balné ani manipulační poplatek si neúčtujeme.

Záruční podmínky

Na zboží se vztahuje záruka v trvání 2 let a v rozsahu stanoveném zák. č.
40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění (dále jen "OZ"). Zákazník má právo odstoupit od uzavřené smlouvy a vrátit dodané zboží do 14 dnů od jeho převzetí, a to bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce ve smyslu ustanovení §53 odst. 7 OZ.

Poskytnutá záruka se nevztahuje na případy

- mechanického poškození zboží včetně vrácení zboží bez obalu
- opotřebeného zboží

 

Reklamační podmínky

Reklamace dodaného zboží, jakož i všechny nároky z titulu odpovědnosti za vady zboží, se uplatňují písemnou formou (včetně emailové zprávy zaslané na adresu: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


Možnost výměny nepoškozeného zboží za jiné po uplynutí zákonných lhůt podléhá dohodě s prodávajícím.

 

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje zákazníků získané v souvislosti s provozováním těchto internetových stránek jsou považovány za důvěrné a podléhají ochraně dle příslušných právních předpisů.

 

Závěrečná ustanovení

Smluvní vztahy mezi zákazníkem a prodávajícím se řídí Obchodním Zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.


Zákazník odesláním své objednávky potvrzuje, že se řádně seznámil se všemi podmínkami tohoto řádu, že těmto porozuměl a že tyto bez výhrad akceptuje.